Υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων FLOWPAP

Οι υποβρυχιες αντλιες PLEUGER ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – FLOWPAP (PAPANTONATOS) έχουν πλέον καθιερωθεί σαν οι πιο αξιόπιστες στην παγκόσμια και ελληνική αγορά.

αντλιες pleugerΠολλές χιλιάδες αντλητικά συγκροτήματα PLEUGER ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – FLOWPAP (PAPANTONATOS) λειτουργούν πάνω από 55 χρόνια σε όλη την ελληνική επικράτεια για την κάλυψη αναγκών άρδευσης, ύδρευσης κ.λ.π (δημόσια ή ιδιωτικά).

Οι υποβρυχιεσ αντλιεσ γεωτρησεων PLEUGER ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – FLOWPAP (PAPANTONATOS) είναι κατάλληλες όχι μόνο για γεωτρήσεις όπου κυρίως χρησιμοποιούνται, αλλά και για κάθε άλλη περίπτωση άντλησης, (υπόγεια νερά, πυροσβέσεις, εφαρμογές στη θάλασσα κ.λ.π.), λειτουργούν δε όχι μόνο κάθετα αλλά και οριζόντια μέσα σε δεξαμενές ή σε χιτώνια (BOOSTER).

Το κανονικό πρόγραμμα παραγωγής περιλαμβάνει: Στροβίλους για γεωτρήσεις Φ 4″, 6″, 8″, 10″ και 12″ με παροχές από 2-600 m3/ώρα και μανομετρικά ύψη μέχρι 600 μέτρα.

Αναλυτικά υδραυλικά στοιχεία για κάθε τύπο στροβίλου περιλαμβάνονται σε επί μέρους έντυπα και διαγράμματα αποδόσεων.

Στο πρόγραμμα κατασκευών της PLEUGER ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – FLOWPAP (PAPANTONATOS) περιλαμβάνονται επίσης στρόβιλοι για παροχές μέχρι 80.000 m3 / ώρα και μανομετρικά ύψη μέχρι 800 μέτρα.

Με τους κατά τόπους συνεργάτες μας, σας εξασφαλίζουμε τεχνική υποστήριξη στην επιλογή και τοποθέτηση του κατάλληλου τύπου αντλίας, άμεση παράδοση και εξυπηρέτηση σε περίπτωση ανάγκης.

Υλικά κατασκευής:

– Τα εξωτερικά κελύφη είναι από χυτοσίδηρο GG25 (σε ορισμένες περιπτώσεις με 2% νικέλιο) ή από φωσφορούχο ορείχαλκο ή κράμα νικελιούχου αλουμινορείχαλκου (GK Cu Al 9 Ni) ή από χυτό ανοξείδωτο χάλυβα (1.4462)

– Οι πτερωτές είναι από φωσφορούχο ορείχαλκο ή από NORYL μ’ ενισχυμένες ίνες ή από χυτό ανοξείδωτο χάλυβα (1.4462)

– Τα κουζινέτα είναι από ειδικό ελαστικό για μειωμένες φθορές από άμμο

– Τα δακτυλίδια τριβής κουζινέτων είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4057 (431 AISI)

– Οι άξονες είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4057 (431 AISI) ή 1.4582 ή 1.4401 (316 AISI)

– Οι ντίζες για τη σύσφιξη των βαθμίδων είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4122 ή 1.4571

– Ολα τα υπόλοιπα μικρουλικά όπως σφήνες, παξιμάδια είναι από ανοξείδωτο χάλυβα Α2 ή Α4

Επειδή υπάρχει συνεχής εξέλιξη των κατασκευών PLEUGER ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – FLOWPAP (PAPANTONATOS) διατηρούμε το δικαίωμα για αναθεωρήσεις και βελτιώσεις τεχνικών στοιχείων.

Γι’ αυτό, είναι σκόπιμο να μας ρωτάτε κάθε φορά που διαπιστώνετε ό,τι τυχόν ανάγκη σας δεν καλύπτεται από τα μέχρι σήμερα εκδοθέντα τεχνικά στοιχεία.