ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΜΕ POLYCARBONATE

staa pompe

 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΜΕ POLYCARBONATE

Οι υποβρύχιες αντλίες FLOWPAP – STAA χρησιµοποιούνται για τον εφοδιασµό µε πόσιµο νερό, αρδευτικά συστήµατα , µείωση του υπογείου ορίζοντα, ενίσχυση πίεσης , σε διάφορες βιοµηχανικές εφαρµογές και κατασκευάζονται από την εταιρεία STAA POMPE Ιταλίας για λογαριασμό της ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ πλέον των 20 ετών.

 Εφαρµογές :

Οι υποβρύχιες αντλίες FLOWPAP – STAA είναι σχεδιασµένες για ένα ευρύ πεδίο εφαρµογών, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής νερού και της µεταφοράς υγρών, όπως ο εφοδιασµός µε νερό από το υπέδαφος σε σπίτια ή σε έργα ύδρευσης, αρδευτικά συστήµατα για κήπους ή αγρούς, µείωση στάθµης υπογείου υδροφόρου ορίζοντα ή ενίσχυση πίεσης καθώς και σε διάφορες βιοµηχανικές εφαρµογές.
Αντλούµενα υγρά:

Αραιά, καθαρά µη διαβρωτικά υγρά που δεν περιέχουν στερά µέρη ή ίνες.
Συνθήκες λειτουργίας:
Εύρος Παροχής Q: 0,1-60 m3/h
Μανοµετρικό H: 460 m (για µεγαλύτερα µανοµετρικά κατόπιν ζήτησης)

Υλικά Αντλίας:

 • Αναρρόφηση, κατάθλιψη (στάνταρ) : από χυτοσίδηρο
 • Εξωτερικό περίβλημα (στάνταρ) : από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Πτερωτή και οδηγό (στάνταρ) : από Polycarbonate
 • Σταθερά εναλλάξιμα δαχτυλίδια, από υλικά με αντοχή στην φθορά
 • Άξονας : από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Ακτινικά κουζινέτα : πλήρως υδρολίπαντα από το αντλούμενο υγρό, από ελαστικό υλικό
 • Κόπλερ (στάνταρ) : από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Περικόχλια, μπουλόνια : από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Σίτα (στάνταρ) : από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Προφυλακτήρας καλωδίου : από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Βαλβίδα αντεπιστροφής : με σπείρωμα (G)