ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΜΕ POLYCARBONATE

staa pompe

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΜΕ POLYCARBONATE

Οι υποβρύχιες αντλίες FLOWPAP – STAA χρησιµοποιούνται για τον εφοδιασµό µε πόσιµο νερό, σε αρδευτικά συστήµατα, στη µείωση του υπογείου ορίζοντα, στην ενίσχυση πίεσης, σε διάφορες βιοµηχανικές εφαρµογές και κατασκευάζονται από την εταιρεία STAA POMPE Ιταλίας για λογαριασμό της ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ πλέον των 20 ετών.

 Εφαρµογές :

Οι υποβρύχιες αντλίες FLOWPAP – STAA είναι σχεδιασµένες για ένα ευρύ πεδίο εφαρµογών, συµπεριλαµβανοµένης της παροχής νερού και της µεταφοράς υγρών, όπως ο εφοδιασµός µε νερό από το υπέδαφος σε σπίτια ή σε έργα ύδρευσης, σε αρδευτικά συστήµατα για κήπους ή αγρούς, στη µείωση στάθµης υπογείου υδροφόρου ορίζοντα ή στην ενίσχυση πίεσης καθώς και σε διάφορες βιοµηχανικές εφαρµογές.
Αντλούµενα υγρά:

Αραιά, καθαρά µη διαβρωτικά υγρά που δεν περιέχουν στερά µέρη ή ίνες.
Συνθήκες λειτουργίας:
Εύρος Παροχής Q: 0,1-60 m3/h
Μανοµετρικό H: 460 m (για µεγαλύτερα µανοµετρικά κατόπιν ζήτησης)

Υλικά Αντλίας:

 • Αναρρόφηση, κατάθλιψη (στάνταρ): από χυτοσίδηρο
 • Εξωτερικό περίβλημα (στάνταρ): από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Πτερωτή και οδηγός (στάνταρ): από Polycarbonate
 • Σταθερά εναλλάξιμα δαχτυλίδια από υλικά με αντοχή στην φθορά
 • Άξονας: από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Ακτινικά κουζινέτα: πλήρως υδρολίπαντα από το αντλούμενο υγρό από ελαστικό υλικό
 • Κόπλερ (στάνταρ): από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Περικόχλια, μπουλόνια: από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Σίτα (στάνταρ): από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Προφυλακτήρας καλωδίου: από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Βαλβίδα αντεπιστροφής: με σπείρωμα (G)