Συμμετοχή στην έκθεση Infratech 2015 ,ΤΟΥΡΚΟΥ Φιλανδία

                                                                  Συμμετέχουμε με τον Φιλανδό συνεργάτη μας ULEFOS Oy στην έκθεση νερού Infratech 2015 ,ΤΟΥΡΚΟΥ Φιλανδία με τις ελληνικές αντλιές λυμάτων PXFLOW

 

 

 

Τυπικό Φιλανδικό αντλιοστάσιο με ξηρού τύπου αντλίες PXFLOW 2X PX3-80.0 21kW