Εκθεση IFAT 2014 Μόναχο Γερμανία

 

Θα είμαστε εκεί!

Παρουσιάζουμε  όλα τα νέα
προϊόντα  
PXFLOW σειράς  PX1,  PX2,  PX3, PX4  μέχρι και 95 KW με βελτιωμένες υψηλές αποδόσεις κινητήρων σύμφωνα
με τις κλάσεις ΙΕ2 και ΙΕ3. Στα μεσαία μεγέθη αναπτύξαμε ένα νέο σχεδιασμό
κινητήρα
M2.1C και M3.1D, διατηρώντας όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά όπως: το εσωτερικό σύστημα  ψύξης κινητήρα, το σύστημα στεγανοποίησης  με κασέτα “FAST SEAL”, το ξεχωριστό  στεγανοποιημένο τερματικό ηλεκτρικής
συνδεσμολογίας και το σύστημα συναρμολόγησης/αποσυναρμολογησης «
fast lock