Αντλίες λυμάτων υψηλού μανομετρικού με VORTEX πτερωτή

Το πρόβλημα:

Στην Ελλάδα πολλά αντλιοστάσια βρίσκονται κοντά στην θάλασσα αλλά το σημείο που καταθλίβονται τα λύατα είναι αρκετά ακρυά ή και ψηλά .Επειδή δε, βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές οι απαιτήσεις είναι για μικρές παροχές. Αυτός ο συνδυασμός δηλαδή μικρές παροχές και μεγάλο μανοετρικό αποτελεί πρόβλημα για τους κατασκευαστές των αντλιών και οι περισσότεροι δεν διαθέτουν κανένα τύπο αντλίας. Κάποιοι άλλοι κατασκευαστές προσφέρουν αντλίες πολύστροφες με πτερωτή καναλιού (οι οποίες έχουν μικρή διέλευση στερεών 30-40mm) και σημείο λειτουργίας αριστερά στην καπύλη και με χαηλό βαθμό απόδοσης.Οι πτερωτές καναλίου διαθέτουν δακτυλίδια φθοράς ή δίσκο φθοράς (ανοικτου τύπου πτερωτή) για τον περιορισμό των διακένων τα οποία όμως διάκενα αυξάνονται λόγω της πολύστροφης λειτουργίας με αποτέλεσμα την δραματική πτώση της απόδοσης και την μετατόπηση του σημείου λειτουργίας ακόμη πιό αριστερά στην καπύλη λειτουργίας.

Η λύση:

Η σειρά αντλιών λυμάτων PXFLOW διαθέτει αντλίες υψηλού μανοετρικού με πτερωτές τύπου Vortex.Ειναι γνωστά τα πλεονεκτήματα των πτερωτών Vortex έναντι του τύπου καναλίού όπως

  • ∆εν διαθέτουν δακτυλίδια φθοράς και έτσι δεν έχουν είωση στην απόδοση της αντλίας
  • Λειτουργούν χωρίς προβλημα και σε πολυστροφη λειτουργία ακόμη και δεξιά στην καπύλη καθώς τα ακτινικά φορτία είναι αρκετα λιγότερα από τις πτερωτές καναλίου
  • Ήσυχη και χωρίς κραδασούς λειτουργία
  • Μεγάλη διέλευση στερεών

Εγκατεστημένες αντλίες σε λειτουργία

Σε μία από τις πιό όμορφες τουριστικές περιοχές της Ελλάδας ,στην Ελούντα (Αγ.Νικόλαος Κρήτη) από τις αρχές του 2008 λειτουργεί αντλία τύπου PX3-80.0 vortex 2 +32kW ε σημείο λειτουργίας 30m3/h στα 81m. Πρόσφατα τοποθετήθηκε και δεύτερη ίδια αντλία και αναβαθίστηκε το αντλιοστάσιο τοποθετόντας τις γνήσιες διατάξεις τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετκά με την PXFLOW-PAPANTONATOS

Η ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΒΕΕ εξειδικεύεται στην κατασκευή υποβρυχίων αντλιών ,ε επιτυχία εδω και 45 χρόνια.Η σειρά αντλιών λυμάτων PXFLOW κατασκευάζεται στην Ελλάδα με ισχύ εως 115kW , κατάθλιψη εως DN300 και έγιστο μανοετρικό 100μέτρα