Πλατφόρμες άντλησης πετρελαίου

 

 

 

 

 

 

 

 

Offshore platform